E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering

E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering eftersom antalet underskrifter inte uppnått minimiantalet när slutdatumet passerade.

Återvinningen Odenskog

Sammanfattning

Mark runt snötippen ny plats för återvinningen i Odenskog.

Beskrivning

Då avlägsna Gräfsåsen föreslagIts som ny plats för återvinningen i Odenskog känns det som att en mer lämplig, och fortfarande central plats, skulle kunna vara på mark runt snötippen. Där bör även två infarter till återvinningen kunna vara möjliga.

Direktlänk till eFörslaget

https://ostersund.demokratiportalen.se/eforslag/1035

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Cecilia Bengtsson 2019-01-17
2 Marcus Weman 2019-01-20
3 Joakim Björklund 2019-01-23
4 Mattias Olsson 2019-01-23
5 Linn Häggström 2019-02-18
Information

Status

Ej inlämnad

Förslagsställare

Cecilia Bengtsson

Startdatum

2019-01-17

Slutdatum

2019-04-17

Målgrupp

Miljö och samhälle

Signaturer

5 onlineunderskrifter