E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering

E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering eftersom antalet underskrifter inte uppnått minimiantalet när slutdatumet passerade.

inga fyrverkerier i Östersunds stad

Sammanfattning

Skärpning av nedanbegränsningar. Genom en utökning av området med avseende på människors och djurs hälsa kan fler uppleva mindre stress under nyårshelgen. Många kommuner förbjuder fyrverkerier, låt Östersund med det stora hjärtat följa deras goda exempel.

Beskrivning

Ett utökat begränsningsområde för pyroteknik till hela Östersunds stad kommer att minska stressen för vilda djur såsom rådjur, fåglar, räv, men också för hundar, hästar, boskap och katter. Det räcker inte att begränsa pyrotekniska varor och fyrverkerier till enskilda platser då ljud och ljus sprider sig och når dessa i kommunens föreskrifter avgränsade platserna.

Som medborgare vill vi att kommunen tar ansvar och utökar det begränsade området till Östersunds stad, en begränsning som ger människor utanför tätorten samma förutsättningar till minskad stress som de som bor inom tätorten.

Många människor känner oerhörd stress när de upplever pyrotekniskt ljud, ljus och lukt. Människor med erfarenheter av oroshärdar eller människor med trauman. Användande av fyrverkerier är redan begränsat och reglerat i kommunens ordningsföreskrifter. Se urklipp nedan: Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor 18 § Pyrotekniska varor får inte användas inom ett område i Östersunds centrum som begränsas i öster av Rådhusgatan, i söder av Gränsgatan, i väster av Storsjöns strand och i norr av Arkivvägen utan tillstånd av polismyndigheten. 19 § Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 100 meter från följande platser: Östersunds sjukhus, Sollidens sjukhem, Mariedals sjukhem, Björkbacka servicehus, Brunkullans servicehus, Hemgården i Fåker, Häradsgården i Lit, Körfältets servicehus, Lägdvägens servicehus, Ljungens servicehus, Lugnviks servicehus, Lövberga servicehus, Midgård servicehus, Solberg servicehus, Valla servicehus, Vickervägen 50 servicehus, Västervik servicehus, Torvalla servicehus, Ängegården och Löjtnantsvägens sjukhem i Brunflo. Detsamma gäller stallarna och hagarna på Östersunds travbana, Frösö Ridcenter, Vålbackens ridanläggning och Knytta ridanläggning samt Djurparken Frösö Zoo, Djursjukhuset och Jamtli.

Direktlänk till eFörslaget

https://ostersund.demokratiportalen.se/eforslag/1006

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 lisa tenning 2018-12-20
2 Florian Stamm 2018-12-20
3 Caroline Westerlund 2018-12-21
4 Karin Strandberg 2018-12-22
5 Ola sjödin 2018-12-22
6 Mattias Tarestad 2018-12-22
7 Eva Gulliksson 2018-12-23
8 Ingela Håkansson 2018-12-24
9 Simone Berndt 2018-12-25
10 Maria Persson 2018-12-26
11 Pär Hägglund 2018-12-28
12 Olov Eriksson 2018-12-31
13 Anders Blomqvist 2019-01-06
14 Maria Byström 2019-01-06
15 Walter Larsson 2019-02-02
16 Jonas Peterson 2019-02-14
17 Linn Häggström 2019-02-18
18 Rakel Stuguland 2019-02-27
Information

Status

Ej inlämnad

Förslagsställare

lisa tenning

Startdatum

2018-12-20

Slutdatum

2019-03-20

Målgrupp

Kommunledning

Signaturer

18 onlineunderskrifter