Vägledning

Här får du information om våra rutiner och hur ett förslag hanteras av kommunen.

 Vem kan skapa och skriva under förslag?

Alla som är folkbokförda i Östersunds kommun kan skriva under eller skapa ett förslag. Det finns ingen åldersgräns - barn och unga kan också delta i debatten och skapa sina egna förslag.

Hur registrerar jag mig?

Du registrerar dig genom att klicka på "Registrera"-länken uppe i högra hörnet. Det är enkelt att registrera sig; du fyller i några uppgifter som vi använder för att kunna kontakta dig om förslaget. Du kommer sedan att få ett mail med en länk. Klicka, inom 21 dagar, på den länken för att verifiera din e-postadress och aktivera ditt användarkonto.


Hur skapar jag ett förslag?

När du har registrerat dig och loggat in, kan du använda länken till vänster - klicka på "Lägg till ett förslag" och följ sen instruktionerna.


Vad måste ett förslag innehålla?

Förslaget ska innehålla en kort rubrik och en sammanfattning som skrivs direkt efter rubriken. Förslaget måste tydligt tala om vilken åtgärd du vill att kommunen ska göra. Om det inte framgår tydligt, kommer vi att kontakta dig innan det visas publikt. Ta gärna med information som är viktigt för förslaget och beskriv motiven till ditt förslag. Du kan lägga till information som externa dokument, fotografier och länkar till andra webbsidor för att hjälpa till att skapa förståelse för ditt förslag.


Vad kan mitt förslag handla om?

Ditt förslag kan handla om allt som kommunen ansvarar för, det vill säga kring de verksamheter som ligger inom kommunens ansvarsområde.


Vilka förslag publiceras inte?

Förslag kan inte lämnas i frågor som rör myndighetsutövning mot enskild, som till exempel bygglov eller bistånd. Vi hanterar inte heller ansökningar om bidrag i olika former. Vi publicerar inte bilder där personer går att identifiera (bilden raderas men förslaget läggs ut). Det kan hända att ditt förslag inte publiceras överhuvudtaget, till exempel om;

  • Det finns en pågående parallell process, eller rättsprocess.
  • Det finns ett liknande elektroniskt förslag som samlar underskrifter.
  • Kommunen har publicerat ett liknande elektroniskt förslag som inte har fått tillräckligt många underskrifter under de senaste tolv månaderna.
  • Kommunen har behandlat ett likartat ärende under de senaste två åren.
  • Förslaget bryter mot svensk lag, är diskriminerande eller på andra sätt olämpligt.
  • Förslaget handlar om lagar och regler som riksdagen beslutar om och ligger därför utanför kommunens ansvar.
  • Förslaget ligger i övrigt inte inom kommunens ansvar.
  • Förslaget handlar om förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare eller om det gäller en intern verksamhetsfråga i kommunen.

Om vi bedömer att ett förslag inte kan publiceras kommer vi att meddela dig via e-post. Motiveringen till avslaget kan du läsa om du loggar in i systemet och tittar på förslaget.


Hur lång tid tar det innan förslaget läggs ut på kommunens webbplats?

När du har skickat in ditt förslag, kan det ta upp till en vecka innan det publiceras. Vi kommer även att granska om förslaget följer våra riktlinjer.


Hur skriver jag under ett förslag?

Om du vill skriva under ett förslag, klicka på "Se förslag" till vänster. Då kan du se alla förslag och sedan välja det förslag du är intresserad av och läsa all information om ämnet. Vill du skriva under - klicka på "Skriv under förslaget" . För att skriva under ett förslag måste du vara en registrerad användare på webbplatsen. Du kan bara skriva under ett förslag en gång. Samtliga som besöker förslaget kan se namnen på de personer som skrivit under.


Lämna en kommentar när du skriver under ett förslag

När du skriver under ett förslag har du också möjlighet att lämna en kommentar. Skriv din kommentar i kommentarsfältet. Din kommentar publiceras efter granskning vilket kan ta upp till tre vardagar.
Kommentarer som bryter mot vår lagstiftning, är diskriminerande eller på annat sätt olämpliga kommer inte att publiceras.


Går det att lämna in förslag på papper?

Ja det går att lämna in förslag på papper. Förslaget lämnas in på kundcenter, Rådhuset. Om du lämnar in förslaget på papper ska du uppge namn, postnummer och gärna en e-postadress om du vill veta vad som händer med ditt förslag.
Förslaget kommer då att registreras i kommunens elektroniska system för medborgarförslag och hanteras som beskrivet i denna vägledning.

Underskrifter på ett förslag kan vi däremot inte ta emot på papper. Alla underskrifter sker via kommunens elektroniska system.


Hur marknadsförs förslaget?

Förslaget visas på kommunens webbplats för medborgarförslag. Enskilda förslag kommer inte att marknadsföras särskilt av kommunen. Förslagsställaren kan själv marknadsföra sitt förslag på olika sätt, exempelvis i sociala medier (använd gärna ikonerna till vänster), lokala tidningar med mera.


Hur många underskrifter måste ett medborgarförslag ha för att det ska behandlas?

För att ett förslag ska behandlas som ett medborgarförslag måste det ha minst 25 stycken underskrifter.


Hur länge får ett förslag samla underskrifter?

Ett förslag samlar underskrifter på kommunens hemsida under tre månader.
Om ditt medborgarförslag samlar minst 25 underskrifter under kortare tid än tre månader kan det i särskilda fall anmälas till kommunfullmäktige tidigare. Kommun­full­mäktiges ordförande avgör om det är möjligt eller inte.


Vad händer sen?

Om ditt förslag har fått minst 25 stycken underskrifter när slutdatumet för förslaget har uppnåtts, hanteras de enligt kommunens rutiner för medborgarförslag. Förslag som är avslutade 14 dagar innan nästa kommunfullmäktige tas upp och anmäls som medborgarförslag vid det sammanträdet, annars tas det upp på nästkommande sammanträde.


Fullmäktige kan välja att lämna ditt medborgarförslag vidare till en särskild nämnd för hantering och beslut. Du får en inbjudan till sammanträdet där ditt förslag tas upp för beslut. Där har du också möjlighet att yttra dig.

Om ditt förslag inte når upp till 25 underskrifter ändras förslagets status i systemet till "Ej inlämnad".


Ansvar

Kommunen tar inget ansvar för de förslag och kommentarer som lämnas på webbplatsen. Åsikterna som uttrycks är inte kommunens.